Logo
RU UA

Сайт преподавателей ЗСК
Момота В.Ф., Кононова С.И. и Лаврика А.Г.

Методичні посібники по курсовому та дипломному пректуванню з предмету ОТРА

1 Методичний посібник по ДП Скачан 263 раз(а).
2 Методичний посібник по КП Скачан 353 раз(а).
3 Трегуб Г.Г. Методичний посібник по ДП Скачан 216 раз(а).
4 Трегуб Г.Г. Методичний посібник по КП Скачан 220 раз(а).
5 Розрахунок економічної частини КП -